Skip to main content

Witamy serdecznie na stronie internetowej PGM Spółka z o.o w Bełchatowie

Sprzedaż używanych central telefonicznych

PGM Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że posiada do odsprzedaży używane centrale telefoniczne:

-Centrala telefoniczna Alfa Plus 8/40 PGM 612/12 cena wywoławcza brutto 800,00 zł

-Centrala telefoniczna typu CCT ADM/46/VI cena wywoławcza brutto 800,00 zł

-Centrala telefoniczna Platan Micra PGM/W/III/18/4 cena wywoławcza brutto 150,00 zł

-Centrala telefoniczna Platan Micra PGM/W/IX/15/1 cena wywoławcza brutto 150,00 zł

-Centrala telefoniczna abonencka PGM/W/IV/18/6 cena wywoławcza brutto 150,00 zł

Postąpienie przy każdej licytacji 5 zł

Chętnych zapraszamy do licytacji w/w składników w dniu 15.09.2014 roku godz. 12ºº w sali konferencyjnej.

Przedmiotowe składniki znajdują się na terenie Spółki przy ul. Czyżewskiego 7 w Bełchatowie. Możliwość oglądania w dni powszednie w godz. 7-15. Kontakt tel. 44 632 37 73 Pan Sebastian Szewczyk.

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Pabianickiej 72 w Bełchatowie

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7

ogłasza TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Pabianickiej 72,
oznaczonej działkami nr 130/2, 130/3 o łącznej powierzchni 1,0877 ha, położonej w obrębie 9-09 miasta Bełchatowa.

Dla ww. działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta o numerze PT1B/00002115/5.

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym oraz szczegółowy opis nieruchomości w załącznikach poniżej.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Oferta winna zawierać:

  1. Aktualny odpis z rejestru,

  2. Wpis na listę podmiotów, uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

  3. Opis dotychczasowej działalności,

  4. Projekt umowy,

  5. Harmonogram prac, uwzględniający termin złożenia raportu i opinii do dnia 17.03.2015 roku,

  6. Cenę usługi.

Składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem "Oferta badania sprawozdania finansowego PGM Sp. z o.o. ul. Czyżewskiego 7,
97-400 Bełchatów za 2014 rok" w terminie do 16 września 2014 roku pod adresem:

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.

ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów

 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 44 632-37-73 wew. 737.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert bez podania uzasadnienia.

Wynajem lokali użytkowych

Informujemy, iż na dzień 18.08.2014r. posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe w Bełchatowie. 

Wykaz lokali do wynajęcia w załączniku poniżej.

 

Wolne działki gruntowe do najmu na Targowisku Miejskim

PGM Sp. z o.o. informuje o 3 wolnych działkach gruntowych do najmu na Targowisku Miejskim.

Zapraszamy do składania ofert na ustalenie nowych najemców dla działek:

- nr 35 o powierzchni 23,60 m2

- nr 36 o powierzchni 25,00 m2

Miejsce składania ofert i szczegóły w biurze administracji targowiska lub pod nr tel. 44 635 73 07.

DODATEK MIESZKANIOWY

 

DODATEK MIESZKANIOWY
 
Osoby, których dochody są niskie i mają one kłopoty z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal mogą na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 z 2001r z późniejszymi zmianami)ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony miasta/gminy na ten cel.
Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do kosztów mieszkaniowych, które jest przyznawane przez Urząd Miasta mieszkańcom o najniższych dochodach. Wsparcie to przyznaje, po złożeniu odpowiedniego wniosku prezydent miasta, na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej.
Informacje dodatkowe w załączniku.
 

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

Wynajem powierzchni pod reklamę

Do wynajęcia pod reklamę powierzchnia na południowym szczycie bloku nr 217 na os. Dolnośląskim. Bliższe informacje udzielane są pod nr telefonu 44 635-31-10.

Sprzedaż