Skip to main content

Witamy serdecznie na stronie internetowej PGM Spółka z o.o w Bełchatowie

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie uprzejmie informuje, że dzień 2 maja 2014 roku (piątek)

będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki.

Za utrudnienia przepraszamy

Wynajem lokali użytkowych

Informujemy, iż na dzień 20.01.2014r. posiadamy do wynajęcia w Bełchatowie:

L.p. Rodzaj powierzchni usytuowanie Wielkość powierzchni informacje Dodatkowych informacji udziela
1 Sala gimnastyczna z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne. ul. Czyżewskiego 7 273,90 m2 z dostępem do szatni. Sala może być udostępniona przez cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach wcześniej uzgodnionych. Oferujemy atrakcyjną cenę najmu. Salę można oglądać w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów pod numerem telefonu  44 635-73-08 lub 44 632-37-73
2 Lokale użytkowe ul. Czyżewskiego 7 (różne powierzchnie) Lokale wyposażone są w instalacje: c.o., energię elektryczną, z dostępem do części sanitarnej i c.w.
3 Lokal użytkowy Pl. Wolności 21 18,00 m2 Lokal wyposażony w instalację elektryczną, brak sieci sanitarnej
4 Lokal użytkowy ul. Pabianicka 32 100,70 m2 Lokal wyposażony w instalację elektryczną, z dostępem do wody
5 Lokal użytkowy ul. Czapliniecka 5w budynku ODRA (parter) 22,68 m2 Lokal wyposażony w instalacje: c.o., cw., wod-kan., elektryczną.   Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II ul. Czapliniecka 5, 97-400 Bełchatów pod numerem telefonu  44 632-82-60.
6 Lokal użytkowy ul. Czapliniecka 5w budynku ODRA (parter) 44,42 m2 Lokal wyposażony w instalacje: c.o., cw., wod-kan., elektryczną.
 
7 Powierzchnia pomocnicza oraz pow. korytarza zabudowanego ul. Czapliniecka 10 w budynku NAMYSŁÓW (parter). Pow. pom. 28,00m2, pow. korytarza 12,65m2 Lokal wyposażony jest w instalacje: c.o., cw., wod-kan., elektryczną.
8 Lokal użytkowy ul. Czapliniecka 10 w budynku NAMYSŁÓW  19,00 m2 Lokal wyposażony w instalacje: energię elektryczną oraz jest zapewniony dostęp do wody. 
9 Lokal użytkowy ul. Czapliniecka 19A w budynku ZĘBIEC (parter) 17,50 m2 Lokal wyposażony w instalacje: energię elektryczną oraz jest zapewniony dostęp do wody. 
10 Lokal użytkowy ul. Czapliniecka 19A w budynku ZĘBIEC   (parter) 17,50 m2 Lokal wyposażony w instalacje: energię elektryczną oraz jest zapewniony dostęp do wody. 
11 Lokal użytkowy ul. Czapliniecka 19A w budynku ZĘBIEC   (parter) 17,50 m2 Lokal wyposażony w instalacje: energię elektryczną oraz jest zapewniony dostęp do wody. 
12 Lokal użytkowy ul. Czapliniecka 19A w budynku ZĘBIEC   (parter) 35,00m2 Lokal wyposażony w instalacje: energię elektryczną oraz jest zapewniony dostęp do wody. 
13 Lokal użytkowy ul. Czapliniecka 100 62,20 m2 Lokal wyposażony w instalacje: c.o., cw., wod-kan., elektryczną.
14 Lokal użytkowy ul. Mioceńska 1 17,00 m2 Lokal wyposażony jest w instalacje: c.o., c.w. i energię elektryczną, z dostępem do sieci sanitarnej.  Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 97-400 Bełchatów pod numerem telefonu  44 635-31-10, 44 635-73-09
15 Lokal użytkowy ul. Paderewskiego 2 30,51 m2 Lokal wyposażony jest w instalacje: c.o., i energię elektryczną, instalację  sanitarną.  Rejon Obsługi Mieszkańców Nr V ul. Czapliniecka 68, 97-400 Bełchatów pod numerem telefonu  44 635-03-82 lub 44 635-03-83
16 Lokal użytkowy ul. Paderewskiego 2 12,74 m2 Lokal wyposażony jest w instalacje: c.o., i energię elektryczną, instalację  sanitarną. 
17 Lokal użytkowy ul. Słowackiego 1 A 34,08 m2 Lokal wyposażony jest w instalacje: c.o., cw., energię elektryczną z dostępem do części sanitarnej.
18 Lokal użytkowy ul. Energetyków 10 182,16 m2 Lokal wyposażony jest w instalacje: c.o., i energię elektryczną, z dostępem do części sanitarnej i c.w.
19 Lokal użytkowy ul. Słowackiego 11 56,71 m2 Lokal wyposażony jest w instalacje: c.o., c.w. i energię elektryczną, z dostępem do sieci sanitarnej.

 Najemcy lokali oprócz czynszu zobowiązani będą do ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, energii cieplnej. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego o zapłatę czynszu i innych opłat eksploatacyjnych oraz naprawienia ewentualnych szkód w przedmiocie najmu, Najemca po podpisaniu umowy, a przed objęciem lokalu zobowiązany jest do wpłaty kaucji. Lokale można oglądać w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

DODATEK MIESZKANIOWY

 

DODATEK MIESZKANIOWY
 
Osoby, których dochody są niskie i mają one kłopoty z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal mogą na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 z 2001r z późniejszymi zmianami)ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony miasta/gminy na ten cel.
Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do kosztów mieszkaniowych, które jest przyznawane przez Urząd Miasta mieszkańcom o najniższych dochodach. Wsparcie to przyznaje, po złożeniu odpowiedniego wniosku prezydent miasta, na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej.
 
O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:
 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
Dodatek uzależniony jest od:
 • dochodów
 • ilości osób w gospodarstwie
 • powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
 • poniesionych wydatków na utrzymanie mieszkania
Wymagana wysokość dochodu:
Dodatek przysługuje osobom, u których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość najniższej obowiązującej emerytury ogłaszana jest przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W 2013 jest to kwota 831,15 zł. Dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może być wyższy niż 1.454,51 zł, a dla wieloosobowych - 1.038,94.
Do wysokości dochodu nie wlicza się: świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.
 
Normatywna powierzchnia lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć:
 • 35,00 m2 – 45,50 m2 - dla 1 osoby
 • 40,00 m2 – 52,00 m2 - dla 2 osób
 • 45,00 m2 – 58,50 m2 - dla 3 osób
 • 55,00 m2 – 71,50 m2 - dla 4 osób
 • 65,00 m2 – 84,50 m2 - dla 5 osób
 • 70,00 m2 – 91,50 m2 - dla 6 osób
W przypadku, kiedy liczba mieszkańców jest wyższa, to o każdą kolejną osobę zwiększamy powierzchnię mieszkania o 5 m2. Natomiast, gdy mieszkańcem lokalu jest osoba niepełnosprawna, która porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego, bądź która wymaga oddzielnego pomieszczenia, normatywna powierzchnia powiększa się o 15 m2.
Do powierzchni tej wlicza się: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące dobru mieszkalnemu. Natomiast nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
 
Wysokość dodatku mieszkaniowego
Wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych zależy przede wszystkim od wysokości wydatków, jakie są ponoszone na utrzymanie lokalu. Do wydatków takich należy zaliczyć: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem budynku w częściach przypadających na lokale mieszkalne w nieruchomości mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. Równocześnie do wydatków niezaliczasię ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, jak również opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na cele bytowe.
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (do pobrania w Urzędzie Miasta Bełchatów w Wydziale Spraw Lokalowych pok. 103 i 105)
 • deklaracja o dochodach
 • druk pod odpowiedzialnością karną, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w którym należy przedłożyć wysokość osiągniętego dochodu za okres trzech pełnych miesięcy
 • zaświadczenie o dochodach brutto za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (do wglądu) wszystkich zamieszkujących i wspólnie gospodarujących w lokalu osób pełnoletnich
Termin i miejsce składania wniosków
Wskazane jest złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Wydziale Spraw Lokalnych Urzędu Miasta Bełchatów (pokój 103, 105) do 20 dnia każdego miesiąca.

 

Wynajem powierzchni pod reklamę

Do wynajęcia pod reklamę powierzchnia na południowym szczycie bloku nr 217 na os. Dolnośląskim. Bliższe informacje udzielane są pod nr telefonu 44 635-31-10.

INFORMACJA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, iż Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie poinformowała nas o przypadkach kradzieży w mieszkaniach na terenie naszego miasta, przez osoby (prawdopodobnie kobiety) podające się za pracowników administracji, proszące o możliwość wejścia do lokalu pod pretekstem sprawdzenia występowania awarii (przecieków lub tym podobnych zdarzeń).

Prosimy mieszkańców nieruchomości o nie otwieranie drzwi osobom nieznanym.

Pracownicy PGM Spółki z o.o. są obowiązani okazać się identyfikatorem z pieczątką firmy.

Informacja

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje,
że w efekcie podjętych przez Zarząd PGM Sp. z o.o. negocjacji, PKO BP S.A.  obniża z dniem 1 sierpnia 2010 roku prowizję za każdorazową wpłatę gotówkową na rzecz PGM Sp. z o.o. do wysokości 2,10 zł.
    Jednocześnie zachęcamy do korzystania z istniejących w bankach form płatności za rachunki, bez ponoszenia opłat za te przelewy (np. przelewy internetowe).

 

Sprzedaż

1) PGM SP. z o.o. posiada do sprzedaży Samochód marki Fiat Scudo, rok produkcji 2008, manualna skrzynia biegów, pojemność silnika 2000cm3, disel, wspomaganie kierownicy, ABS, elektrycznie sterowane szyby, obrotomierz, klimatyzacja, immobiliser, hak, zamek centralny, liczba miejsc 9, przebieg 59.300 km.

Samochód znajduje się na terenie Spółki przy ul. Czaplinieckiej 68 w Bełchatowie. Możliwość oglądania w dni powszednie, w godzinach od 7.00 do 15.00, po uprzednim powiadomieniu pod nr tel. 502 345 426.

Cena sprzedaży 35.000,00 zł brutto.

 

 

2) Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 304A w Bełchatowie posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 49,13m2 . Lokal ten znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych budynku, posiada odrębny licznik na energię elektryczną. 

3) Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 108 w Bełchatowie posiada do sprzedaży okna PCV z demontażu:  

- okna uchylne z ościeżnicami, dwukolorowe (zew. brąz, wew. białe), 
- wymiary okna z ościeżnicą 84 cm x 49 cm, 
- cena brutto 61,50 zł za sztukę,
- ilość sztuk do sprzedaży: 6.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 605 821 547  i  600 088 801