Skip to main content

Witamy serdecznie na stronie internetowej PGM Spółka z o.o w Bełchatowie

Wynajem lokali użytkowych

Informujemy, iż na dzień 16.07.2014r. posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe w Bełchatowie. 

Wykaz lokali do wynajęcia w załączniku poniżej.

 

Wolne działki gruntowe do najmu na Targowisku Miejskim

PGM Sp. z o.o. informuje o 3 wolnych działkach gruntowych do najmu na Targowisku Miejskim.

Zapraszamy do składania ofert na ustalenie nowych najemców dla działek:

- nr 33 o powierzchni 31,00 m2

- nr 35 o powierzchni 23,60 m2

- nr 36 o powierzchni 25,00 m2

Miejsce składania ofert i szczegóły w biurze administracji targowiska lub pod nr tel. 44 635 73 07.

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PABIANICKIEJ 72 W BEŁCHATOWIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7

ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Pabianickiej 72,
oznaczonej działkami nr 130/2, 130/3 o łącznej powierzchni 1,0877 ha, położonej w obrębie 9-09 miasta Bełchatowa.

Dla ww. działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta o numerze PT1B/00002115/5.

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym oraz szczegółowy opis nieruchomości w załącznikach poniżej.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

DODATEK MIESZKANIOWY

 

DODATEK MIESZKANIOWY
 
Osoby, których dochody są niskie i mają one kłopoty z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal mogą na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 z 2001r z późniejszymi zmianami)ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony miasta/gminy na ten cel.
Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do kosztów mieszkaniowych, które jest przyznawane przez Urząd Miasta mieszkańcom o najniższych dochodach. Wsparcie to przyznaje, po złożeniu odpowiedniego wniosku prezydent miasta, na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej.
 
O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:
 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
Dodatek uzależniony jest od:
 • dochodów
 • ilości osób w gospodarstwie
 • powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
 • poniesionych wydatków na utrzymanie mieszkania
Wymagana wysokość dochodu:
Dodatek przysługuje osobom, u których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość najniższej obowiązującej emerytury ogłaszana jest przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W 2013 jest to kwota 844,45 zł. Dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może być wyższy niż 1.477,79 zł, a dla wieloosobowych - 1.055,56.
Do wysokości dochodu nie wlicza się: świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.
 
Normatywna powierzchnia lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć:
 • 35,00 m2 – 45,50 m2 - dla 1 osoby
 • 40,00 m2 – 52,00 m2 - dla 2 osób
 • 45,00 m2 – 58,50 m2 - dla 3 osób
 • 55,00 m2 – 71,50 m2 - dla 4 osób
 • 65,00 m2 – 84,50 m2 - dla 5 osób
 • 70,00 m2 – 91,50 m2 - dla 6 osób
W przypadku, kiedy liczba mieszkańców jest wyższa, to o każdą kolejną osobę zwiększamy powierzchnię mieszkania o 5 m2. Natomiast, gdy mieszkańcem lokalu jest osoba niepełnosprawna, która porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego, bądź która wymaga oddzielnego pomieszczenia, normatywna powierzchnia powiększa się o 15 m2.
Do powierzchni tej wlicza się: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące dobru mieszkalnemu. Natomiast nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
 
Wysokość dodatku mieszkaniowego
Wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych zależy przede wszystkim od wysokości wydatków, jakie są ponoszone na utrzymanie lokalu. Do wydatków takich należy zaliczyć: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem budynku w częściach przypadających na lokale mieszkalne w nieruchomości mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. Równocześnie do wydatków niezaliczasię ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, jak również opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na cele bytowe.
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (do pobrania w Urzędzie Miasta Bełchatów w Wydziale Spraw Lokalowych pok. 103 i 105)
 • deklaracja o dochodach
 • druk pod odpowiedzialnością karną, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w którym należy przedłożyć wysokość osiągniętego dochodu za okres trzech pełnych miesięcy
 • zaświadczenie o dochodach brutto za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (do wglądu) wszystkich zamieszkujących i wspólnie gospodarujących w lokalu osób pełnoletnich
Termin i miejsce składania wniosków
Wskazane jest złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Wydziale Spraw Lokalnych Urzędu Miasta Bełchatów (pokój 103, 105) do 20 dnia każdego miesiąca.

 

Wynajem powierzchni pod reklamę

Do wynajęcia pod reklamę powierzchnia na południowym szczycie bloku nr 217 na os. Dolnośląskim. Bliższe informacje udzielane są pod nr telefonu 44 635-31-10.

INFORMACJA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, iż Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie poinformowała nas o przypadkach kradzieży w mieszkaniach na terenie naszego miasta, przez osoby (prawdopodobnie kobiety) podające się za pracowników administracji, proszące o możliwość wejścia do lokalu pod pretekstem sprawdzenia występowania awarii (przecieków lub tym podobnych zdarzeń).

Prosimy mieszkańców nieruchomości o nie otwieranie drzwi osobom nieznanym.

Pracownicy PGM Spółki z o.o. są obowiązani okazać się identyfikatorem z pieczątką firmy.

Informacja

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje,
że w efekcie podjętych przez Zarząd PGM Sp. z o.o. negocjacji, PKO BP S.A.  obniża z dniem 1 sierpnia 2010 roku prowizję za każdorazową wpłatę gotówkową na rzecz PGM Sp. z o.o. do wysokości 2,10 zł.
    Jednocześnie zachęcamy do korzystania z istniejących w bankach form płatności za rachunki, bez ponoszenia opłat za te przelewy (np. przelewy internetowe).

 

Sprzedaż

1) Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 304A w Bełchatowie posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 49,13m2 . Lokal ten znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych budynku, posiada odrębny licznik na energię elektryczną. 

2) Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 108 w Bełchatowie posiada do sprzedaży okna PCV z demontażu:  

- okna uchylne z ościeżnicami, dwukolorowe (zew. brąz, wew. białe), 
- wymiary okna z ościeżnicą 84 cm x 49 cm, 
- cena brutto 61,50 zł za sztukę,
- ilość sztuk do sprzedaży: 6.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 605 821 547  i  600 088 801