Skip to main content

Witamy serdecznie na stronie internetowej PGM Spółka z o.o w Bełchatowie

Informacja w sprawie cennika opłat za ciepło

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie zawiadamia, iż zgodnie z pismem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., od dnia 1 listopada 2015 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21.09.2015 r. (nr decyzji OŁO-4210-29(10)/2015/1249/XII/BG) zatwierdzona została nowa Taryfa dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Zmianie ulega:

  • cena ciepła GJ – z 15,22 zł/GJ na 16,19 zł/GJ tj. wzrost o 6,37 %

  • cena zamówionej mocy cieplnej – z 4.385,63 zł/MW/m-c na 4.484,07 zł/MW/m-c tj. wzrost o 2,25 % 

Pozostałe składniki taryfy tj. opłata stała i opłata zmienna za usługi przesyłowe pozostają bez zmian.

 

Informujemy, iż od dnia 1 listopada br. Spółka PGM nie zwiększa opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej.

Prace modernizacyjne serwisu ipgm

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż z uwagi na trwające prace modernizacyjne, informacje zawarte w serwisie ipgm nie są aktualne. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony nowy portal lokatora. W związku z powyższym naszym klientom wygenerowane zostaną nowe loginy i hasła do portalu.

Premia termomodernizacyjna

Docieplenie z premią termomodernizacyjną, to spore oszczędności dla wspólnot mieszkaniowych

W dobie ciągłego poszukiwania oszczędności, docieplenie budynku wielorodzinnego to inwestycja na przyszłość, dzięki której możliwa będzie znacząca optymalizacja kosztów.

Nieprawidłowa i zbyt mała izolacyjność cieplna obiektu skutkuje wyższymi kosztami eksploatacyjnymi za ogrzewanie i utrzymanie jego stanu technicznego na określonym poziomie.

Termomodernizacja budynku przekracza zakres uprawnień przysługujących zwykłemu zarządowi wspólnoty. Dlatego na tego typu działanie potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Zgoda musi być wyrażona w formie uchwały i zawierać jednocześnie pełnomocnictwo dla zarządu lub zarządcy do zawarcia stosownych umów, m.in. na wykonanie audytu energetycznego czy projektu technicznego.

Proces docieplenia budynku wspólnota rozpoczyna od dopełnienia kwestii formalno-prawnych. W celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie złożyć odpowiedni wniosek wraz z projektem technicznym i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na rozpatrzenie sprawy Starostwo ma 65 dni.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wykazuje się dużą skutecznością w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rzecz zarządzanych przez Spółkę wspólnot mieszkaniowych. Sukcesem zakończyło się m.in. aplikowanie o wsparcie inwestycji w postaci premii termomodernizacyjnej na rzecz Wspólnoty przy ul. Reymonta 2, gdzie kwota dofinansowania wynosi aż 156 tys. zł oraz Wspólnot:

- ul. Hubala 2 - 51.083,06 zł,

- ul. Słowackiego 5 – 15.670,72 zł,

- ul. Energetyków 10 – 50.400,01zł,

- ul. Energetyków 8 - 16.592,00 zł,

- os. Dolnośląskie 309 - 28.491,32 zł.

Premia jest bezzwrotną pomocą państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne i remontowe. Przyznaje ją Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest ona przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji. Niewiele jest wspólnot, które mogą finansować prace termomodernizacyjne z własnych środków. W takim przypadku, warto wystąpić o kredyt. Jednak aby uzyskać kredyt, wspólnota musi spełniać określone warunki, m.in. wykazać się płynnością finansową i regularnymi wpłatami na fundusz remontowy, a w przeprowadzonym audycie energetycznym wykazać zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię wskutek przeprowadzenia planowanej inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wniosek w przeciągu 30 dni roboczych.

W bieżącym roku pojawiła się także możliwość wsparcia wspólnot środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach ogłoszonego "Programu priorytetowego dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych". Do rozdysponowania jest w sumie 6.000.000 zł. Spółka PGM złożyła już odpowiednie wnioski, które aktualnie są weryfikowane.

Korzyści wynikające z docieplenia budynku są nie do przecenienia i dlatego nie warto zwlekać z decyzją o tego typu inwestycjach. Prawidłowo wykonana termomodernizacja zmniejszy koszty eksploatacji budynku, która przyniesie faktyczne oszczędności w budżecie wspólnoty, poprawi się komfort przebywania w pomieszczeniach oraz estetyka elewacji, co zwiększy wartość rynkową budynku. Mieszkańcom wspólnoty będzie się mieszkało dużo przyjemniej, gdy latem w pomieszczeniach zapanuje lekki chłód, a zimą odczują ciepło i oszczędności.

 

Dariusz Matusiewicz

Prezes Zarządu PGM Sp. z o.o.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie ogłasza konkurs fotograficzny
"Architektura bełchatowskich budynków wielorodzinnych"

Celem konkursu jest zarejestrowanie obrazów budynków wielorodzinnych zarządzanych przez PGM
Sp. z o.o. w Bełchatowie w powiązaniu z różnorodnymi przejawami życia mieszkańców osiedli
oraz ukazanie infrastruktury technicznej znajdującej się w najbliższym otoczeniu budynków (place zabaw,
tereny zielone, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej itp.).

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej
na adres e-mail: pgm@pgmbelchatow.com

Termin nadsyłania zgłoszenia i prac na konkurs mija dnia 30 listopada 2015 r.

Regulamin konkursu w załączeniu.

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Bełchatów informuje o przerwach w dostawie
energii elektrycznej związanych z wykonaniem prac planowych:

27.11.2015 godz. 8-12 Bełchatów os. Dolnosląskie  bl. 105, 106, 107, 108, 109, 110

                      godz. 12-14 Bełchatów os. Dolnosląskie bl. 101, 103, 104, ul. Wojska Polskiego

                      godz. 8.30-14 Bełchatów os. Dolnośląskie bl. 135, 136, 137, 146, 147, 148, 149, Al. Wyszyńskiego

30.11.2015r. godz. 8.30-14 Bełchatów ul. Berylowa bl. 1, 11

03.12.2015r. godz. 8,30-14 Bełchatów ul. Czyżewskiego

Informacje o awaryjnych i planowanych przerwach w dostawie energii, można również uzyskać
pod bezpłatnym numerem 991.

Zmiana numerów rachunków bankowych

PGM Spółka z o.o. w Bełchatowie uprzejmie informuje, że w związku z nowym oprogramowaniem "Xpertis"

ulegają zmianie przyznane indywidualne numery rachunków bankowych dla Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych.

Wobec powyższego, od 1 lipca 2015 roku, opłaty należne na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej należy dokonywać

na nowy numer rachunku bankowego zgodnie z otrzymaną informacją.

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                 Zarząd PGM Sp. z o.o. w Bełchatowie

Wolne działki gruntowe do najmu na Targowisku Miejskim

PGM Sp. z o.o. informuje o  wolnych  działkach gruntowych do najmu na Targowisku Miejskim.

Zapraszamy do składania ofert na ustalenie nowych najemców dla działki:

- nr 35 o powierzchni ogólnej 23,60 m2

- nr 36 o powierzchni ogólnej 25,00 m2

Miejsce składania ofert i szczegóły w biurze administracji targowiska lub pod nr tel. 44 635 73 07, tel. kom. 504 080 417.

Wynajem lokali użytkowych

Informujemy, iż na dzień 21.10.2015r. posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe w Bełchatowie. 

Wykaz lokali do wynajęcia w załączniku poniżej.

 

DODATEK MIESZKANIOWY

 

DODATEK MIESZKANIOWY
 
Osoby, których dochody są niskie i mają one kłopoty z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal mogą na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 t.j. z późniejszymi zmianami) ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony miasta/gminy na ten cel.
Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do kosztów mieszkaniowych, które jest przyznawane przez Urząd Miasta mieszkańcom o najniższych dochodach. Wsparcie to przyznaje, po złożeniu odpowiedniego wniosku prezydent miasta, na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej.
Informacje dodatkowe w załączniku.
 

 

Wynajem

 

- Do wynajęcia pod reklamę powierzchnia na południowym szczycie bloku nr 217 na os. Dolnośląskim.
Bliższe informacje udzielane są pod nr telefonu 44 6357309 wew. 304


- Do wynajęcia pomieszczenie piwniczne o pow. 20,25 m2 w bloku nr 209 na os. Dolnośląskim.
Bliższe informacje udzielane są pod nr telefonu 44 6357309 wew. 304